top of page

Psaltaren 6

HE E, 
straffa mig icke 
i din vrede, 
och tukta mig icke 
i din förtörnelse.

Var mig nådig, HE E, 
ty jag försmäktar; 
hela mig, HE E, 
ty ända in i mitt innersta 
är jag förskräckt.

Ja, min själ är storligen förskräckt; 
ack HE E, huru länge?

Vänd åter, HE E, 
rädda min själ, 
fräls mig för din nåds skull.

bottom of page