top of page

Besteci Dimitri Arnauts tarafından bestelenen Senfoni Orkestrası için bir Uvertür ve İsim Füg - küçük yeni doğan kız Doğa Cebeci-Baytar'a ithaf edilmiştir. 20 Eylül 2020'de doğdu ve

bestelendi.

© 2020 Copyright Dimitri Arnauts.

Tüm hakları Saklıdır.

bottom of page