top of page

Psalm 6

O HEERE, 
straf mij niet 
in Uw toorn, 
en kastijd mij niet 
in Uw grimmigheid!

Wees mij genadig, 
HEERE, 
want ik ben verzwakt; 
genees mij, HEERE, 
want mijn beenderen zijn verschrikt.

Ja, mijn ziel is zeer verschrikt; 
en Gij, HEERE, hoe lange?

Keer weder, HEERE, 
red mijn ziel; 
verlos mij, 
om Uwer goedertierenheid wil.

bottom of page